Mät upp rummets kvadratmeteryta.
Tumregel för värmebehov i normalisolerat utrymme 60-70 W per m2 alternativt 25-30 W per m3. Effekten räknas per rumsyta (t.ex. 60W x 42 m2 = 2.520 W) att fördelas under alla fönster så att längden stämmer i stort med fönstrets bredd.
Välj den eller de radiatorer som krävs för att täcka ditt behov.